I den sista delen av Gärningsmannaprofilen (GMP) tar vi upp kritik som riktats mot GMPs slutsatser, främst från Robert Ressler, FBI samt RRV-experterna som Granskningskommisionen anlitade.

Sponsra Palmemordet på Patreon: https://www.patreon.com/palmemordet

Palmemordet på Facebook: https://www.facebook.com/palmemordet

Kontakta Dan på Twitter på @danhorning

Share This