Halvvägs

VI är halvvägs till bok 47. Det är dags att reflektera över det.