Image via https://www.flickr.com/photos/sonvisen/5034324238

24. SEH del 4 Contra

I den fjärde och sista delen om Svensk Extremhöger tittar jag på tidningen Contra, boken Land du förskingrade och teatersällskapet som framförde en märklig pjäs på morddagen. Vi ska även nämna Öppet Forum, Försvarsfrämjandet, Operation Sverige och Medborgarrättsrörelsen.

Sponsra Palmemordet på Patreon: https://www.patreon.com/palmemordet

Palmemordet på Facebook: https://www.facebook.com/palmemordet

Kontakta Dan på Twitter på @danhorning

Published by

Dan

Magic writer for MagicGatheringStrat.com and mtgolibrary.com Video maker on youtube.com/magicgatheringstrat Video maker on www.youtube.com/channel/UCuIXoVRYAX2KyMBtqq7JGxQ