36. Mötesscenariot med Gunnar Wall del 2

Gunnar Wall är tillbaka som gäst i podden och i två delar presenterar han Mötesscenariot. När mord organiseras brukar man antingen genomföra attentatet på en plats offret besöker ofta eller på en plats man har avtalat med offret (som då givetvis inte anar att han eller hon ska mördas). Finns det något som tyder på att Palme hade ett avtalat möte i Dekorimahörnet?

Mer om Gunnar Wall: http://www.gunnarwall.se/

Följ Gunnar Walls blogg här: https://gunnarwall.wordpress.com/

Sponsra Palmemordet på Patreon: https://www.patreon.com/palmemordet

Palmemordet på Facebook: https://www.facebook.com/palmemordet

Vem tror du höll i vapnet? Rösta här: http://www.poll-maker.com/poll792781xe75D4b12-32

Kontakta Dan på Twitter på @danhorning

Published by

Dan

Magic writer for MagicGatheringStrat.com and mtgolibrary.com Video maker on youtube.com/magicgatheringstrat Video maker on www.youtube.com/channel/UCuIXoVRYAX2KyMBtqq7JGxQ