40. Skandiamannen del 6 – hypoteser

I det här avsnittet ställer jag – med hjälp av Lars Larsson, författaren till “Nationens fiende” – upp åtta hypoteser om Skandiamannen. Vad talar för varje hypotes? Vad talar emot? Vi granskar även de mystiska breven som skickades till myndigheterna under lång tid efter mordet samt tar del av Skandiamannens livsöde fram till hans tragiska död år 2000. Avsnittet innehåller även en gärningsbeskrivning som utgår från att Skandiamannen sköt Olof Palme.

Sponsra Palmemordet på Patreon: https://www.patreon.com/palmemordet

Palmemordet på Facebook: https://www.facebook.com/palmemordet

Kontakta Dan på Twitter på @danhorning